Gå till sidans innehåll

Så växer ett friskt barn

Arvsmassa, näring, omsorg och hälsa är grunden för en god tillväxt. En sund tillväxt är stadig och konsekvent. En avvikande tillväxt vänder på den tidigare konsekventa tendensen.

Barnets tillväxt kan störas innan andra sjukdomssymtom uppstår, och därför är uppföljning av tillväxt ett utmärkt verktyg för att identifiera sjukdomar.

Barnets tillväxt är indelat i tre olika faser: spädbarnstiden, barndomen och puberteten. Varje tillväxtstadium har sin egen regulator. I spädbarnsåldern är näringen viktigast, i barndomen tillväxthormonet och i puberteten könshormonerna. Barnets tillväxt är ett kontinuum, vilket innebär att praktiskt taget alla faktorer som påverkar tillväxten är nödvändiga för en sund tillväxt i varje skede.

Arvsmassan påverkar i hög grad barnets tillväxt. Långa föräldrar har ofta långa barn och korta föräldrar tenderar att ha korta barn. Dessutom ärver ofta barnet tillväxtmönstret från föräldrarna eller mor- eller farföräldrarna. Arvsanlagen förklarar de flesta skillnader mellan individer och befolkningsgrupper vad gäller barns längd. Föräldrarnas längd och tillväxtmönster är därför viktiga uppgifter när man bedömer ett barns tillväxt inom hälso- och sjukvården.

Tillräcklig näring är en förutsättning för en sund tillväxt. Å andra sidan kan överdriven näring leda till viktökning och snabbare längdtillväxt. Detta ökar dock inte längden som vuxen, utan kroppen förbrukar sina tillväxtreserver i förtid. En sund tillväxt kräver energin från näringen och byggstenar för att tillgodose barnets kropps behov. Kalcium och D-vitamin är till exempel viktiga för benutvecklingen.

Tillväxthormon är viktigt för en normal tillväxt. Det utsöndras från hypofysen i stora mängder, särskilt på natten. Det centrala nervsystemet reglerar utsöndringen utifrån signaler från resten av kroppen. Skelettets tillväxtplattor växer under påverkan av tillväxthormon. Tillväxthormonet reglerar också kroppens totala ämnesomsättning.

Sköldkörteln i halsen producerar sköldkörtelhormon, tyroxin, som olika organ behöver för att fungera normalt. Barnets normala tillväxt och nervsystemets utveckling kräver tyroxin. Sköldkörtelns funktion regleras av hypofysen, som noggrant mäter kroppens behov av sköldkörtelhormon.

Utsöndringen av könshormoner regleras av hypofysen. Det centrala nervsystemet styr och reglerar hypofysen noggrant. Man vet dock inte exakt hur, varför och när detta system aktiveras under puberteten.

Könshormoner utsöndras huvudsakligen från testiklarna hos pojkar och från äggstockarna hos flickor. De utlöser pubertetens förändringar i en ung människas kropp, men reglerar också längdtillväxten och den allmänna ämnesomsättningen. Under puberteten accelererar längdtillväxten kraftigt, delvis på grund av könshormoner.

Ett barn behöver omsorg och kärlek som stöd för en sund tillväxt. Ett försummat barn har en tendens att växa långsammare. Fenomenet är ett multifaktoriellt fenomen som inte åtgärdas förrän uppväxtförhållandena återgår till det normala.

Mammans livsstil under graviditeten kan påverka barnets tillväxt. Till exempel kan rökning under graviditeten leda till långsammare tillväxt och högre risk för viktökning.

Alla faktorer som styr tillväxten är ännu inte kända. Kortisol, som utsöndras av binjuren, är ett viktigt stresshormon och en tillväxtregulator i kroppen, men i stora mängder kan det bromsa bentillväxten (överfunktion i binjuren eller medicinering, till exempel astmaläkemedel som innehåller kortison). Insulin är också en viktig regulator av socker- och energimetabolismen och påverkar barns tillväxt.

Barnets allmänhälsa, och i synnerhet många sjukdomar, kan påverka tillväxten. Man uppskattar att förbättringar av barns allmänna levnadsförhållanden, minskad sjuklighet bland barn och bättre näring under de senaste hundra åren har lett till att längdtillväxten för barn i västvärlden har ökat och tidigarelagts avsevärt.

Barnets tillväxt är indelat i tre olika faser: spädbarnstiden, barndomen och puberteten. Varje tillväxtstadium har sin egen regulator. I spädbarnsåldern är näringen viktigast, i barndomen tillväxthormonet och i puberteten könshormonerna. Barnets tillväxt är ett kontinuum, vilket innebär att praktiskt taget alla faktorer som påverkar tillväxten är nödvändiga för en sund tillväxt i varje skede.

Uppdaterad 30.1.2023