Gå till sidans innehåll

5.1 Hur görs glukosuppföljningen med en Libre-apparat?

En glukossensor av märket Libre kan skannas med en egen avläsare eller telefon.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Glukosnivån skannas på sensorn som finns under huden med hjälp av en avläsare eller telefonen.

Enheten visar ett glukosvärde och en pil som visar om glukosnivån stiger eller sjunker samt en kurva som visar förändringar i glukosnivån under de senaste 8 timmarna.

Sensorn i armen byts hemma var 14 dag. Libre2-modellen har dessutom en larmfunktion för högt och lågt glukosvärde, varvid avläsaren larmar vid behov.

Uppdaterad 19.10.2021