Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling av epilepsi hos barn och unga

Valet av epilepsiläkemedel beror på typen av epilepsi.

Det finns flera epilepsiläkemedel med olika verkningsmekanismer. Läkemedlen påverkar den avvikande verksamheten mellan nervcellerna i centrala nervsystemet. Valet av läkemedel beror på typen av epilepsi.

Vanligen inleds epilepsimedicineringen efter det andra anfallet. Målet är behandling med ett läkemedel. Om det är nödvändigt att byta läkemedel kan flera läkemedel användas samtidigt vid bytet. Också vid svår epilepsi kan flera läkemedel behövas samtidigt.

Barns läkemedelsdoser beräknas enligt vikt, men i fråga om många läkemedel är dosen redan i skolåldern den samma som vuxnas initiala doser.

Epilepsiläkemedlen ska tas regelbundet, vanligen på morgonen och kvällen. Små variationer till exempel mellan vardagar och veckoslut gör ingenting. Läkemedlet inleds och avslutas vanligen gradvis under flera veckor, enligt läkarens anvisningar.

Biverkningar av epilepsiläkemedel

Epilepsiläkemedel kan ha biverkningar. Ibland förekommer det biverkningar när läkemedlet inleds, men de lindras när medicineringen pågått en tid.

Vanliga biverkningar av epilepsiläkemedel är

  • trötthet

  • förändringar i aptiten

  • förändringar i humör och beteende

  • skakningar och yrsel.

Varje läkemedel har sina egna typiska biverkningar, som man försöker minimera. Vid behov kan läkemedlet bytas ut mot ett annat läkemedel. När läkemedlet inleds berättar läkaren vid vilka symtom man måste kontakta sin vårdenhet.

Om barnet får eksem efter att läkemedlet har inletts, ska man genast kontakta vårdenheten. Det är viktigt att tala om alla biverkningar eller misstanke om sådana i samband med besök på mottagningen.

Uppdaterad 3.11.2022