Gå till sidans innehåll

Tarmsjukdomar

Tarmsjukdomar kan påverka barns tillväxt på två sätt: näringsämnen som är viktiga för tillväxten tas inte upp normalt, eller så bromsar den ökade inflammationen i kroppen som orsakas av sjukdomen tillväxten

Tarmsjukdomar kan påverka barns tillväxt på två sätt: näringsämnen som är viktiga för tillväxten tas inte upp normalt, eller så bromsar den ökade inflammationen i kroppen som orsakas av sjukdomen tillväxten. I det här avsnittet finns allmän information om tarmsjukdomar hos barn.

Tarmsjukdomar kännetecknas av olika typer av störningar i tarmens funktion, diarré, lös avföring, svullnad i övre delen av buken, gasbesvär och buksmärta, kombinerat med viktnedgång och långsammare längdtillväxt. Symtomen kan vara mycket lindriga, och vissa personer har inga alls. Symtom på hudceliaki är blåsor i huden, särskilt på extremiteterna.

Tarmsjukdomar diagnostiseras alltid genom biopsier som tas vid en koloskopi. Ofta kan ett tillstånd som leder till absorptionsrubbningar i tarmen upptäckas genom blodprov som inflammation eller anemi. Värdet av fekalt kalprotektin, ett mått på tarminflammation, är också förhöjt.

Behandlingen av tarmsjukdomar bestäms av sjukdomen. En glutenfri kost vid celiaki åtgärdar absorptionsrubbningarna och korrigerar tillväxten. Inflammatoriska tarmsjukdomar behandlas med antiinflammatoriska läkemedel. I sällsynta fall behövs kirurgisk behandling av tarmen.

Normalt vaccinationsprogram. Om man använder cytostatika eller biologiska läkemedel måste detta diskuteras med läkaren innan vaccinering.

Den sociala tryggheten vid tarmsjukdomar är sjukdomsspecifik. Diskutera vid behov detta med sjukhusets socialarbetare.

Uppdaterad 31.1.2023