Gå till sidans innehåll

Att skölja en tunnelerad central venkateter hemma

Den tunnelerade centrala venkatetern hålls ren genom att skölja den regelbundet. Med sköljning avses att koksaltlösning och heparin som förhindrar blodet från att koagulera doseras i katetern.

Skölj katetern med 5–7 dygns mellanrum, vid behov oftare. Med hjälp av en bra sköljning håller du katetern i gott skick och förhindrar att den tilltäpps. Man strävar efter att lära föräldrarna hur de ska skölja katetern i samband med sjukhusperioder eller poliklinikbesök.

Det är bra att välja ett så rent och lugnt vårdställe som möjligt. Barnet antingen sitter eller ligger under sköljningen. Vid behov kan den ena föräldern hålla barnet på plats så att det inte uppkommer situationer där katetern till exempel kan komma loss.

Tvätta händerna väl med tvål och använd handdesinfektionsmedel före sköljningen.

Förbered tillbehören (färdig NaCl-injektionsspruta 10 ml och heparinlösning (100IU/ML) 5 ml) färdigt i sprutorna. Håll sprutorna i deras egna skyddsförpackningar. Ställ förnödenheterna på ett rent underlag.

Rengör kateterns spets när du tagit bort korken med en kompress som fuktats med rengöringsmedel vårdenheten ordinerat.

Lägg NaCl-sprutan till kateterspetsen, öppna låset och skölj katetern, dvs. töm sprutans innehåll i katetern. Stäng låset och byt till heparinsprutan. Skölj katetern med 3–5 ml heparinlösning. Samtidigt som du ännu trycker in heparin i katetern, stäng låset. På så sätt förhindrar du att blod flödar tillbaka till katetern och får ett positivt tryck i katetern. Det underlättar kateterns funktion.

Rengör ännu kateterspetsen med en kompress som fuktats med rengöringsmedlet vårdenheten ordinerat och lägg på en ren kork.

Kom ihåg en god aseptik under hela sköljningen: säkerställ alltså att kateterspetsen när den är utan kork samt sprutorna och korken hålls rena hela tiden.

Uppdaterad 26.10.2022