Gå till sidans innehåll

Symtom på hjärtsjukdomar hos barn

Om barnet lätt blir trött, andas tätare än normalt och svettas mer än normalt kan det vara ett tecken på hjärtsjukdom. Symtomen beror på hjärtsjukdomen och barnets ålder

Hjärtmuskelsjukdomar och många strukturella hjärtfel kan orsaka hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt som orsakas av septumdefekt (till exempel en stor kammarseptumdefekt) är det första symtomet försämrad prestation vid ansträngning. I den allvarligaste formen förekommer symtomen även i vila.

Ett spädbarn kan bli ansträngt vid ätande och därför kan tillväxten bli långsammare. Andningen kan vara tätare eller mer arbetsam än normalt vilket förbrukar energi. I kombination med ett minskat energiintag bromsar detta också tillväxten. Ett annat vanligt symtom är svettning som är kraftigare än normalt och förekommer till exempel när barnet äter. Ett barn i lekåldern kan inte alltid leka som sina jämnåriga. Barn i skolåldern blir tidigare eller mer trötta under gymnastiken jämfört antingen med sin tidigare nivå eller med jämnåriga

Hjärtrytmrubbningarna kan vara självständiga sjukdomar, men de är även kopplade till hjärtfel som korrigerats genom operation och vissa hjärtmuskelsjukdomar. Dessa hjärtrytmrubbningar kan bland annat vara bradykardi (låg hjärtfrekvens) eller takykardi (hög hjärtfrekvens). Enstaka känningar av extra slag är oftast ofarliga.

Det finns många orsaker till att man förlorar medvetandet. Svimning när man plötsligt ställer sig upp eller när man står länge stilla är vanligt särskilt i puberteten. Om man förlorar medvetandet i samband med ansträngning, simning, hög hjärtfrekvens eller högt ljud kan det bero på hjärtat och förutsätter därför ytterligare undersökningar.

Barn klagar sällan över bröstsmärta. Hos barn är bröstsmärta väldigt sällan ett symtom som beror på hjärtat. Ungdomar kan känna bröstsmärta i samband med träning och vanligtvis är en stickande, övergående smärta i bröstet ett ofarligt fenomen. Det finns dock hjärtsjukdomar då bröstsmärta är ett symtom på en allvarlig hjärtsjukdom. Om hjärtsjukdomen är känd berättar hjärtläkaren på mottagningen om möjligheten till bröstsmärta som symtom och behandlingen av den.

Uppdaterad 3.2.2023