Gå till sidans innehåll

Sociala förmåner för barn med astma

Ett barns sjukdom är alltid också en ekonomisk börda för familjen. Den sociala tryggheten och socialförmånerna hjälper till att genomföra barnets vård. Vid behov ger sjukhusets socialarbetare närmare information om socialförmånerna för astmabarn.

Astmaläkemedel beviljas specialersättning på 65 % av delen som överskrider självrisken, när astmamedicinering har använts regelbundet i minst 6 månader och behovet av läkemedel fortsätter. När villkoren uppfylls utfärdar barnets behandlande läkare ett B-utlåtande för att ansöka om rätt till specialersättning av FPA (Folkpensionsanstalten). Specialersättning kan beviljas bara för barn som behöver medicineringen året om. Barn under 16 år beviljas alltid rätt till läkemedelsersättning för en viss tid.

Uppdaterad 2.10.2017