Gå till sidans innehåll

Undersökning av anfallssymtom hos barn

Anfallssymtom hos barn är vanligtvis ofarliga. Om man inte vet vilket symtom det är fråga om eller om symtomen inte är typiska för de ofarliga symtom som beskrivits finns det skäl att uppsöka en läkare för vidare utredning.

De anfallssymtom som beskrivs i avsnittet Anfallssymtom som förekommer hos barn är vanliga och ofarliga. Ibland är dessa anfallssymtom dock svåra att känna igen eller skilja från anfallssymtom som kräver undersökning eller behandling.

Hemma lönar det sig att filma anfallssymtomen till exempel med mobiltelefonen. Videon gör det lättare för läkaren att bedöma hurdant anfall det handlar om. Om symtomens natur inte framgår tydligt av videon kan det behövas ytterligare undersökningar. Dessa undersökningar kan omfatta bland annat en hjärtfilm, en elektroencefalografi (dvs. EEG) och laboratorieprover.

Det är bra att kontakta den egna hälsovårdscentralen eller rådgivningen,

  • om man inte vet vilket symtom det är fråga om eller om symtomet stör barnet.

  • om barnet har ett nytt symtom utöver anfallssymtomet, såsom huvudvärk, rastlöshet, balansproblem, aptitlöshet eller förlust av en tidigare inlärd färdighet (till exempel jollret upphör).

Uppdaterad 9.8.2022