Gå till sidans innehåll

Regnbågshinneinflammation förknippad med barnreumatism

Hos ungefär en femtedel av patienterna är barnreumatismen förknippad med en inflammation i iris, dvs. irit. Man talar även om uveit, vilket är ett mer omfattande begrepp än irit. I början är det vanligtvis en dold inflammation utan symtom, som inte syns utåt.

För att diagnostisera eller utesluta irit behövs undersökning av en ögonläkare. Undersökningen görs regelbundet på barn med barnreumatism.

För nästan alla de som har insjuknat i barnreumatism är risken för att insjukna i irit som störst inom 1–2 år efter att barnreumatismen började. Irit vårdas med ögondroppar. Effektiv läkemedelsbehandling av barnreumatismen lugnar också iriten. Om den inte behandlas finns det en risk för nedsatt syn. Irit förekommer främst hos de patienter med barnreumatism som insjuknar i oligoartrit och som diagnostiseras med antinukleära antikroppar. Dessa barn är huvudsakligen några år gamla flickor.

Akut irit är över huvud taget ovanligt hos barn. I akut symtomatisk irit är ögat rött, ömt och ljuskänsligt. Denna form är vanligare hos vuxna och hör ofta ihop med sjukdomar av typen ankyloserande spondylit.

Uppdaterad 6.2.2023