Gå till sidans innehåll

Infektioner under behandling av cancer hos barn och unga

Läkemedel som används vid cancerbehandlingar minskar alla typer av vita blodkroppar i blodet, vilket försämrar motståndskraften och ökar infektionsrisken.

Största delen av infektioner som drabbar barn och unga orsakas av den normala bakteriefloran i den egna kroppen. Infektioner kan orsakas av bakterier, virus eller svampar. En bra handhygien förebygger infektioner. Dessutom sköter man om hudens och munnens skick, eftersom sårig hud eller sår på munslemhinnan erbjuder en rutt för infektionsspridning.

Genom hela cancerbehandlingen får barnet eller den unga antibiotika via munnen vars syfte är att förebygga allvarliga lunginflammationer som orsakas av pneumocystis-svampen. Det är dock sannolikt att varje barn får en eller flera infektioner med feber under cancerbehandlingarna och som kallas sepsis eller en generaliserad infektion.

Föräldrarna bör reagera på barnets feber och smärta omedelbart. Du ska ringa avdelningen om febern stiger över 38 grader, särskilt om barnets vita blodkroppar är låga. Febern kan vara det enda tecknet på en allvarlig allmän infektion. Då måste patienten oftast tas in på sjukhuset och en intravenös antibiotikabehandling inledas.

Under sepsis växer det bakterier i patientens blod. Därifrån sprider de sig via blodomloppet till övriga delar av kroppen. I odlingen som tas av blodet växer bakterierna emellertid endast hos en del av patienterna. Ju tuffare cytostatikabehandling barnet eller den unga har, desto sannolikare kommer hen att få sepsis när cellnivån är låg.

Användningen av en central venkateter, utdragen neutropeni, dvs. brist på neutrofila vita blodkroppar, slemhinneskador och intravenös näringstillförsel kan utsätta patienten för bakterieinfektioner. Bakterieinfektioner behandlas alltid med intravenös antibiotikamedicinering.

Även flera vanliga virus kan orsaka till och med svåra infektioner hos barn och unga med cancer. Sådana är till exempel RS-, influensa A-, adeno- och rotavirus. För en del av dessa virus finns en bra medicinering att tillgå.

De första symtomen på sepsis, dvs. allmän infektion, är köldfrossa, trötthet, orkeslöshet, ljusgrå hudfärg och feber. Dessutom kan det förekomma huvudvärk, buksmärta eller allmän smärta.

Långvarig neutropeni, dvs. neutrofilbrist, användning av starka kortisonpreparat och långvarig antibiotikamedicinering utsätter för svampinfektioner. Behandlingen av svampinfektioner är vanligtvis långvarig.

Uppdaterad 26.10.2022