Gå till sidans innehåll

Växelverkan med prematurbarn

Ett prematurbarn behöver lite mer tid och övning för att lära sig växelverka med andra. Föräldrarna kan också lära sig att tolka de subtila signalerna från ett prematurbarn.