Gå till sidans innehåll

Andningsuppehåll, apné, hos prematurbarn

En prematur kan skrivas ut även om hen fortfarande behandlas med koffein mot andningsuppehåll.

Andningsregleringen i hjärnans andningscentrum kan hos för tidigt födda barn till en början vara omogen, vilket kan leda till andningsuppehåll, apnéer, hos barnet. Behandling med koffein stimulerar andningscentrum.

Koffein är ett läkemedel som förhindrar apnéer. Koffeinet försvinner långsamt ur kroppen. Vissa prematurbarn skrivs ut med koffein.

När koffeinet avslutas hemma enligt läkarens anvisningar följs barnets syremättnad upp i en vecka hemma med en pulsoximeter. Den behandlande läkaren fastställer larmgränserna för uppföljningstiden. Familjen får en pulsoximeter från sjukhuset. Uppföljningen av syremättnaden avslutas om det inte har förekommit några larm.

7–14 dygn efter att medicineringen avslutats kan barnet vid behov läggas in för avdelningsuppföljning i ett dygn. På avdelningen följer man upp andningen, pulsen och syremättnaden med hjälp av 24 timmars dygnsregistrering.

Uppdaterad 5.1.2023