Gå till sidans innehåll

Rakit

Rakit är en skelettsjukdom hos barn som vanligtvis orsakas av brist på D-vitamin. Det finns också sällsynta metaboliska sjukdomar hos barn där upptagningen eller verkan av D-vitamin är nedsatt.

Symtomen på rakit har tre stadier. I det inledande stadiet kan det förekomma en kort, symtomatisk period av lågt kalcium, som korrigeras genom ökad sekretion av bisköldkörtelhormon och utnyttjande av skelettets kalciumdepåer. När kalciumlagren i kroppens ben är uttömda sjunker kalciumnivåerna igen, vilket orsakar symtom. Vanliga symtom är långsammare längdtillväxt, muskelsvaghet, trötthet, kramper, långsammare motorisk utveckling, infektionskänslighet, mjukt skelett och benbrottsbenägenhet samt långsammare förbening av fontanellerna.

Typiska förändringar på röntgenbilder och laboratorieprover som visar minskade serumkalciumnivåer vid eller under referensintervallet, minskade serumfosfatnivåer, ökad alkalisk fosfatasaktivitet och minskad kalciumutsöndring i urinen tyder på rakit. Laboratorieproverna kan också visa att D-vitaminnivåerna i serum är sänkta och att nivåerna av bisköldkörtelhormon är förhöjda som ett tecken på den associerade hypertyreosen​.

Initial administrering av D-vitamin med flera gånger den rekommenderade dagliga dosen. Fortsatt behandling med den rekommenderade dosen D-vitamin. Korrigering av kalcium- och fosfatbrist i början av behandlingen.

Motion och varierad kost. Strikt iakttagande av behandlingsinstruktionerna och säkerställande av intag av D-vitamin och kalcium.

Normalt vaccinationsprogram om inte D-vitaminbristen orsakas av en annan sjukdom. Fråga din behandlande läkare om mer information.

Uppdaterad 29.1.2019