Gå till sidans innehåll

Screeningverktyg för bedömning av risk för autismspektrumtillstånd

Screeningverktyget för bedömning av risk för autismspektrumtillstånd är avsett för barn i åldern 1 år och 4 månader till 2 år och 6 månader. Om du är orolig för ditt barns utveckling kan du kontakta rådgivningen.

Frågeformuläret är avsett för screening av risken för autismspektrumtillstånd. Resultatet av frågeformuläret är riktgivande, dvs. utifrån det kan man inte med säkerhet säga om barnet har autism eller inte. Frågeformuläret ger information för vidare utredning av en eventuell misstanke om autismspektrumtillstånd.

Uppdaterad 30.1.2023