Gå till sidans innehåll

Förlossningsdepression

Förlossningsdepression är en sjukdom som kräver behandling.

Förlossningsdepression börjar vanligtvis inom ungefär fyra veckor efter förlossningen. Hos vissa kan den även bryta ut mycket senare, till och med flera månader efter förlossningen.

Förlossningsdepression avser vanligtvis ett depressionstillstånd hos mamman eller pappan.

EPDS-formuläret (Edinburgh Postnatal Depression Scale) har tagits fram för att upptäcka och bedöma respondentens risk för förlossningsdepression. Hälsovårdaren på rådgivningen gör en bedömning av förlossningsdepression med hjälp av EPDS-formuläret 6–8 veckor efter förlossningen.

Frågeformuläret är bara en del av bedömningen av helhetssituationen, och syftet med det är att också fungera som en utgångspunkt för samtal. Mamman bör alltid vända sig till läkaren eller personalen på rådgivningen om det normala känsliga skedet med gråtmildhet efter förlossningen inte går över inom ett par veckor eller om symtomen utvecklas till en tydlig depression.

Symtom på förlossningsdepression

  • förlorar intresset för vanliga saker

  • koncentrationssvårighet

  • svårigheter att fatta beslut

  • utmattning

  • känslor av otillräcklighet och skuld

  • självdestruktiva tankar

  • betydande viktuppgång eller -minskning

  • förändringar i aptiten

  • sömnsvårigheter

  • överdriven oro över om barnet har det bra

Uppdaterad 5.1.2023