Gå till sidans innehåll

Blandad specifik utvecklingsstörning hos barn

Vid blandad specifik utvecklingsstörning går barnets utveckling av färdigheter mycket långsammare än hos jämnåriga. Barnet har problem inom två eller flera kompetensområden.

Vid blandad specifik utvecklingsstörning ligger barnets utveckling av färdigheter klart under genomsnittsnivån. Vanligtvis förekommer problem med både inlärningsförmågan och sociala färdigheter samt initiativförmågan. Det kan också förekomma utmaningar med motoriska färdigheter, till exempel klumpighet.

Vid misstanke om blandad specifik utvecklingsstörning kartlägger skolpsykologen och/eller neuropsykologen barnets kunskapsnivå på samma sätt som när inlärningssvårigheter utreds. Ibland behövs också en bedömning av en ergoterapeut, talterapeut och/eller fysioterapeut. Efter dessa undersökningar och kartläggningen av funktionsförmågan i vardagen kan läkaren ställa diagnosen blandad specifik utvecklingsstörning.

Vid behov kan orsaken till blandad specifik utvecklingsstörning utredas inom den specialiserade sjukvården, om det finns indikationer på att utvecklingsstörningen kan orsakas av en neurologisk sjukdom. I allmänhet kan orsaken till utvecklingsstörningen dock inte spåras tillbaka till en specifik sjukdom eller funktionsnedsättning, utan är kopplad till ärftlighet.

Intensifierat eller särskilt stöd är den primära stödåtgärden vid blandad specifik utvecklingsstörning. Det är viktigt att stödja utvecklingen i hemmet genom välbekanta rutiner och genom att uppmuntra barnet. Det är också bra att ta hänsyn till behovet av socialt stöd. De allra flesta barn med blandad specifik utvecklingsstörning kommer att behöva stöd senare under sin skolgång.

Uppdaterad 19.1.2023