Gå till sidans innehåll

Osteokondrit i knät

Osteokondrit i knät orsakar knäsmärta hos barn och särskilt hos ungdomar som idrottar.

Magnetundersökningen visar en inflammerad härd av ben och brosk i den nedre delen av lårbenet, på knäts ledyta.

Vid osteokondrit lossnar det broskaktiga benfragmentet från sin fäste. Orsaken till problemet är okänd. Sjukdomen är vanligare hos pojkar än hos flickor. Symtomen kan förbättras av sig själva när barnet växer, men i vissa fall kan man överväga ingrepp.

Symtom och fynd

Symtomen kan variera från symtomfri till ett ömt knä som låser sig. Smärta i knät kan uppstå, särskilt vid ansträngning och vissa knärörelser (t.ex. när man böjer knät). En bit av benbrosket kan också lossna inne i knäleden och då kan symtomen vara smärta, svullnad i knät och att knät låser sig.

Diagnos

Diagnosen och valet av behandlingsform grundar sig på läkarens undersökning av knät och på bilddiagnostiska undersökningar (röntgenundersökning och/eller magnetundersökning), som bedöms från fall till fall.

Behandling och egenvård

Syftet med behandlingen är att låta den lösa ben- och broskbiten förbenas och fästa sig. Då minskar också risken för slitage i knät på grund av en eventuell lossning. För barn i grundskoleåldern räcker en minskning av belastningen ofta som behandling. I synnerhet bör löpning och hoppning begränsas under flera månader. Om ben-broskfragmentet trots minskad belastning inte fixeras under uppföljningen kan man försöka främja ben-broskfragmentets förbening genom titthålskirurgi eller ett ingrepp som görs med hjälp av magnetresonanstomografi. Om ett redan löst ben-broskfragment hittas i knäet kan det antingen fixeras eller avlägsnas genom titthålskirurgi, om det är möjligt.

Uppdaterad 1.2.2023