Gå till sidans innehåll

Om allergisk snuva, allergiska ögonsymtom och hyposensibilisering

Allergisk snuva och ögonsymtom är vanliga besvär som kan förekomma redan hos småbarn, men oftast börjar de i skolåldern. Om symtomen är besvärliga trots medicinering, kan man överväga hyposensibilisering.

De vanligaste orsakerna till allergiska symtom är pollen (björk, al, gräsväxter och gråbo) och husdjur (katt, hund och häst).

Vid allergisk snuva sensibiliseras patienten först mot proteinet som orsakar symtom, det vill säga allergenen. Med sensibilisering menas att patienten utvecklar känslighet mot allergenen i fråga genom att immunförsvaret på ett avvikande sätt börjar producera IgE-antikroppar mot allergenen.

När en sensibiliserad person nästa gång kommer i kontakt med allergenen uppstår en allergisk försvarsreaktion, alltså allergi. Till följd av det avger mastcellerna olika signalsubstanser (bl.a. histamin), som orsakar en allergisk infektionsreaktion och typiska allergisymtom hos patienten.

En allergisk snuva kan vara säsongsbunden eller förekomma året om. Pollen och mögeldamm orsakar säsongsbundna allergisymtom. De flesta lövträd blommar på våren och gräsväxter och gråbo på hög- och sensommaren.

Den vanligaste orsaken till symtom på pollenallergi i Finland är björkpollen. Symtomens styrka beror på mängden pollenpartiklar i luften som varierar från år till år. Tidigt på våren och sent på hösten kan mögeldamm från jorden orsaka allergisk snuva för känsliga personer. Astmarisken är 2–3,5 gånger större hos personer med allergisk snuva än hos andra.

Damm från djur (oftast katt, hund och häst) samt dammkvalster orsakar allergisk snuva året om. Kvalsterallergi som orsakar betydande symtom är dock ovanlig hos barn i Finland.

Läkemedel för egenvård av allergisk snuva kan köpas receptfritt på apoteket. Läkaren kan vid behov också ordinera receptbelagda läkemedel. Det grundläggande läkemedlet vid allergisk snuva är antihistamin som tas via munnen. Beroende på symtomen kan det ibland också behövas lokal behandling som doseras i näsan. Om den allergiska snuvans symtom orsakar mycket besvär för patienten, trots en ändamålsenlig och regelbunden allergimedicinering, kan hyposensibilisering övervägas.

En allergisk bindhinneinflammation i ögat orsakar klåda, rinnande och röda ögon, ljuskänslighet och lindrig varighet. Ögonbesvären som förekommer under vissa säsonger kan ibland vara det enda symtomet på allergi. Milda allergiska ögonsymtom kan behandlas lokalt med ögondroppar.

Uppdaterad 28.2.2023