Gå till sidans innehåll

Borrelios

Borrelia-bakterien kan smitta av fästingbett. Borrelios kan ge olika typer av symtom.

Borrelios smittar dock först när fästingen har suttit länge (vanligen över 24 timmar) fast i huden. Därför ska fästingar genast lossas från barnets hud. Det kan du göra själv hemma. Borrelios botas med antibiotikabehandling. Det finns inget vaccin.

Ett runt utslag runt bettet. Utslaget kommer 3 dagar–1 månad efter att barnet fått ett fästingbett. Utslagen börjar som en liten röd prick som förstoras under de följande veckorna.

Ibland kan det utvecklas flera runda utslag på olika ställen på kroppen. Hälften av patienterna får också feber, huvudvärk och värk på olika ställen i kroppen.

Andra eventuella symtom:

  • Ansiktsförlamning: Barnets mungipa hänger och barnet kan ha svårt att sluta ena ögat.

  • Hjärnhinneinflammation: Symtomen är huvudvärk, stel nacke och feber.

  • Ledinflammation: Barnet har ont eller svullnad i knät eller andra leder och kan inte röra sig normalt.

Kontrollera om barnen har fästingar på huden efter att ni rört er i områden med fästingar. Ta loss fästingen så snabbt som möjligt. Apoteken säljer speciella pincetter för att ta bort fästingar. Om du lyckas ta bort fästingen inom mindre än ett dygn, minskar risken för borrelia.

Kontakta hälsovården genast om

  • Barnet har stel nacke och/eller förändringar i medvetandet.

  • Barnet får symtom på ansiktsförlamning eller ledinflammation.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om

  • Om det bildas ett runt utslag runt bettet.

Barnet kan gå till dagvården igen efter borrelia när hen orkar leka och delta i vårdplatsens aktiviteter utan att behöva extra tillsyn. Borrelios smittar inte från barn till barn.

Uppdaterad 15.8.2018