Gå till sidans innehåll

Har vi inte bestämt det här?

Att hålla fast vid överenskomna regler är ibland arbetsamt och tråkigt för föräldrarna, men viktigt för barnet. Föräldrarna visar att det är viktigt att hålla det som man kommit överens om. Barnet märker att föräldrarna bryr sig om hen, eftersom det spelar roll hur hen beter sig.

Ni har kommit överens med barnet att hen inte går till butiken efter skolan, utan kommer hem och äter ett ordentligt mellanmål. Trots det slösade barnet bort pengarna på en chokladstång och en energidryck.

Lika viktigt som att komma överens om de gemensamma reglerna är att komma överens om följderna av att bryta mot dem. Om det inte finns några följder för att bryta mot reglerna blir hela regeln meningslös: de vuxnas önskemål spelar ingen roll och barnet lever som hen vill.

Ett barn som straffas är naturligtvis besviken och arg, och uttrycker det. Att föräldrarna är konsekventa visar för barnet att hen kan lita på det föräldrarna säger även i fråga om andra saker.

Syftet med att hålla fast vid regler och följder är att uppfostra barnet till en ansvarsfull ung person som lär sig att sätta gränser för sig själv. Förälderns roll är inte bara att förbjuda och begränsa, utan också att visa att hen litar på barnet och kan ge barnet ansvar.

Följder är ett effektivt sätt att påminna barnet om vikten av att följa reglerna. Till exempel förlust av veckopengen och begränsning av speltid eller telefonanvändning kan vara lämpliga följder för regelbrott..

Uppdaterad 10.2.2023