Gå till sidans innehåll

5.2 Hur görs glukosuppföljningen med en Dexom G6-apparat?

Dexcom-sensorn skickar glukosdata direkt till läsaren eller telefonen.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Glukosnivån syns automatiskt på avläsaren eller i en applikation som installerats i telefonen.

I vyn visas ett glukosvärde och en pil som visar om glukosnivån stiger eller sjunker samt en kurva som visar förändringar i glukosnivån.

Sensorn i handen byts hemma var 10 dag.

Dexcom har en larmfunktion för högt och lågt glukosvärde, varvid larmet vid behov visas på enheten eller i applikationen.

Uppdaterad 19.10.2021