Gå till sidans innehåll

Information - På barnendokrinologens mottagning

Läkarens kliniska undersökningar, laboratorieprover, röntgenundersökningar och funktionstester som utförs på öppenvården ger korrekt information om hormonproduktionen.

Före besöket vid mottagningen planerar primärvårdsläkaren de nödvändiga undersökningarna utifrån remissen och barnets eller ungdomens tillväxt. En kallelse skickas sedan till barnets hem, tillsammans med instruktioner om hur man förbereder sig. De bör läsas noggrant. Det är en bra idé att ta laboratorieprover, eftersom många laboratorieprovresultat tar upp till flera veckor att få fram.

Mätning och bedömning av barnets tillväxt

Mätningar som görs på rådgivningen och i skolhälsovården är viktiga informationskällor när man undersöker barnets hormonproduktion. Störningar i hormonproduktionen leder ofta till snabba förändringar i tillväxten, vilket kan ses på tillväxtkurvan. Sjukskötaren mäter alltid längd och vikt innan läkarmottagningen.

På mottagningen

På mottagningen diskuteras barnets tidigare sjukdomar och medicineringar. Läkaren kartlägger föräldrarnas tillväxt och utveckling och frågar om eventuella sjukdomar i familjen. Dessutom kompletteras vid behov de förhandsuppgifter som saknades i remissen.

Störningar i hormonproduktionen kan ta sig yttra i ett brett spektrum av symtom eller fynd. Därför ställer barnläkaren ett stort antal frågor och de kliniska undersökningarna omfattar bokstavligen allt från topp till tå.

Uppdaterad 31.1.2023