Gå till sidans innehåll

Information om tunnelerad central venkateter (TCVK)

En tunnelerad central venkateter är en mjuk slang som tränger igenom huden och som används för att administrera läkemedel och för blodprov. Den möjliggör en upprepad och enkel tillgång till blodomloppet.

Kateterdel som blir utanför bröstkorgen.
Den bruna dacron-fiberringen syns i övre delen av bilden.

En tunnelerad central venkateter läggs in alltid i operationssalen och barnet eller den unga sövs ned för ingreppet. Katetern är en tunn, ca 50 lång slang av silikongummi. En ca 15–20 cm lång del av slangen blir utanför kroppen vid bröstkorgen. När en tunnelerad central venkateter lagts in undviker man vårdåtgärder som orsakar sticksmärta nästan helt och hållet.

Katetern går genom huden vid bröstkorgen och svänger vid halsen till vena cava superior, detta kallas för en tunnelering av katetern. Syftet med tunneleringen är att skydda katetern från externa infektioner samt att hålla den stadigt på plats. Kateterns spets ligger i vena cava superior. Vid kateterns utloppsöppning finns ofta en dacron-fiberring som fäster katetern till den subkutana vävnaden under veckorna efter insättningen.

När katetern sätts in gör man två små snit, den ena på bröstkorgen och den andra på halsen. Sårområdena kan var ömma i några dygn efter ingreppet. Såret på halsen läker vanligtvis inom ett par dagar men en fullständig läkning av såret vid kateterns utloppsöppning kan ta veckor.

En central venkateter begränsar barnets liv till en del. Barnet kan inte bada bastu, simma eller bada med katetern, eftersom bakterier kan komma in under huden via tunnelns inloppsöppning och transporteras vidare till blodomloppet. Detta kan leda till allvarliga infektionsproblem som kräver extra läkemedelsbehandling samt en eventuell borttagning av katetern. Barnet kan dock duscha med venkatetern.

  • Byte av skyddsförband på en ny TCVK och kontroll av rotens skick sker på sjukhuset dagen efter ingreppet.

  • Roten på en ny TCVK får inte bli våt under den första veckan.

  • TCVK fäster sig ordentligt under huden inom ca 6 veckor.

Att observera om en tunnelerad central venkateter

  • En tunnelerad central venkateter kan läggas in också med en ankare. Den orangea ankarn bidrar till att katetern hålls på plats i initialskedet. Ankaren tas bort ca en månad efter insättandet av katetern.

  • Om skyddsförbanden i roten av den tunnelerade centrala venkatetern blir våta eller lossnar, ska de på grund av infektionsrisken bytas ut till torra och rena.

  • På grund av infektionsrisken får man inte simma eller bada bastu med en TCVK och vid bad i badkar får katetern inte hamna under vattenytan.

  • När barnet rör sig eller du till exempel lyfter upp barnet ska du vara särskilt uppmärksam på kateterslangarna så att de inte fastnar i något och katetern kommer loss.

Om katetern av någon anledning kommer loss ska du omedelbart kontakta sjukhuset samt samtidigt trycka på kateterns inloppsöppning med en ren kompress kontinuerligt i ca 20 minuter utan att ta en titt på stället där den lossnat. Var beredd på att åka till sjukhuset.

Uppdaterad 26.10.2022