Gå till sidans innehåll

Handledsfrakturer hos barn och unga

En fraktur i strålbenets nedre del är den vanligaste frakturen hos barn och unga i växande ålder och uppkommer vanligtvis i samband med fall på samma plan.

Omedelbart efter skadan uppvisar handleden inte nödvändigtvis betydande svullnad eller något annat yttre tecken på skada men att röra handleden är smärtsamt. Diagnosen säkerställs med en röntgenundersökning av handleden.

Drygt hälften av dessa frakturer har en bra ställning och läker inom 3–4 veckor. Frakturer i nedre delen av strålbenet behandlas ofta med en gipsskena eller en självhäftande skena som stöder handleden i 2–4 veckor och som lindrar smärtan. Föräldern kan ta bort smärtskenan hemma efter behandlingen och barnet eller den unga får börja använda sin arm fritt. Man kan återgå till skolidrotten och hobbyer när rörelserna i handleden är normala och smärtfria.

Hos knappt hälften av patienterna är skadeenergin större, vilket ger upphov till felställning. Handleden är ofta svullen och ser sned ut, och barnet eller den unga vill inte röra på den. Frakturens ställning korrigeras vid den behandlande enheten. Korrigeringen lyckas ofta med en bra smärtlindring men kan ibland kräva anestesi.

Efter att ställningen korrigerats stöds frakturen med gips och ställningen kontrolleras med en röntgenundersökning ca en vecka efter skadan. Gipsbehandlingen tar vanligtvis 4–5 veckor. Barn och unga kan återgå till skolidrotten och hobbyer ca en månad efter att gipset tagits bort, förutsatt att rörelserna i handleden har återställts och är smärtfria.

Uppdaterad 14.3.2022