Gå till sidans innehåll

6.2 Vilka är symtomen på låg glukosnivå?

Låg glukosnivå kan bero på många orsaker. Varje barn reagerar individuellt på låga glukosvärden.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Om barnet beter sig avvikande eller uppvisar symtom på hög eller låg glukosnivå ska glukosnivån alltid kontrolleras.

Symtomen på låg glukosnivå är mycket individuella. Symtomen kan vara

 • hunger

 • trötthet

 • svettningar

 • blekhet

 • humörsvängningar

 • rastlöshet och ångest

 • huvudvärk

 • synrubbningar

 • yrsel.

Orsaker till låg glukosnivå kan vara

 • För hög måltidsinsulindos i samband med föregående måltid (fel uppskattad kolhydratmängd)

 • Riklig motion

 • Magsjuka (kolhydraterna absorberas inte, barnet har ingen aptit).

En låg glukosnivå korrigeras enligt föräldrarnas skriftliga anvisningar genom att ge extra kolhydrater. I regel rekommenderas Siripiri-druvsockerpastiller eller en halv burk sugrörssaft för korrigering av låg glukosnivå.

För korrigering av lågt glukosvärde kan riktgivande kolhydratmängder användas

 • Barn under skolåldern med glukosvärde 3–4 mmol/l: barnet ges 5 gram kolhydrater

 • Barn under skolåldern med glukosvärde under 3 mmol/l: barnet ges 10 gram kolhydrater

 • Barn i skolåldern med glukosvärde 3–4 mmol/l: Barnet eller den unga kan ta 10 gram kolhydrater

 • Barn i skolåldern med glukosvärde under 3 mmol/l: barnet eller den unga kan ta 15 gram kolhydrater

Uppdaterad 19.10.2021