Gå till sidans innehåll

Uppföljning av vården av barn och unga med diabetes

Genom god vård och uppföljning strävar man efter att förebygga diabetesrelaterade komplikationer i vuxen ålder.​

Behandlingen av diabetes hos barn och unga följs i huvudsak upp på barnmedicinska polikliniken. Till en början är det täta träffar, men i fortsättningen kommer familjen i genomsnitt till mottagningen med tre månaders mellanrum, vid behov oftare. Målet med handledningen av behandlingen är att lära familjen att själv justera insulindoserna enligt glukosuppföljningen och de intagna kolhydraterna i olika situationer, till exempel under motion.

Under besöken på polikliniken följer man upp barnets och den ungas tillväxt, allmänna hälsotillstånd och man kontrollerar hudens tillstånd på insulininjektionsområdena. Tillsammans med familjen går man igenom resultaten från hemuppföljningen och glukoskurvorna från sensoruppföljningen. Kurvorna används för att kontrollera glukosvariationsintervallet och den tid som glukosnivån ligger inom målområdet. För tiden inom målområdet används också den engelska termen "time in range, TIR".

Målet för glukosnivån för typ 1-diabetes är 3.9–10.0 mmol/l. Målet med behandlingen är att diabetikerns glukosnivå ska ligga på målområdet över 70 procent av tiden, och hypoglykemier, dvs. under 3.9 mmol/l glukosvärden, får förekomma mindre än 4 procent av tiden. Oroväckande höga glukosvärden (över 13.9 mmol/l) får förekomma högst 5 procent av tiden.

På mottagningen mäts också ett glukosvärde (HbA1c) som beskriver den långsiktiga glukosnivån. Dess mål är under 53 mmol/mol utan upprepade för låga glukosnivåer.

På mottagningen bedöms om insulindoserna måste ändras och man diskuterar hur vardagen med diabetes fungerar.

Målet med uppföljningen av barnets och den ungas diabetesbehandling är att barnet och den unga ska växa och utvecklas normalt.

Årsprov och ögonbottenfotografering under diabetesbehandlingen

Hos barn och unga med diabetes undersöks årligen genom blodprov blodbilden, sköldkörtel- och kolesterolvärdena, celiakiantikropparna samt C-peptid, som berättar om den återstående insulinproduktionen i bukspottkörteln. I samband med årskontrollbesöket görs också en grundlig läkarundersökning, i samband med vilken man även mäter blodtrycket och undersöker fötterna.

Från och med tio års ålder följs även njurfunktionen upp årligen med urinprov och ögonbottenfotografering görs med två års mellanrum för att i tid upptäcka eventuella förändringar i små blodkärl.

Uppdaterad 15.2.2023