Gå till sidans innehåll

Räcker resurserna till?

​Det kan finnas många olika stressfaktorer i en familjs liv, vilket innebär att föräldrarna inte alltid har resurser att reflektera över och ändra sin livsstil.

Problem som kan ta hårt på resurserna och på kropp och själ är fysiska sjukdomar, psykiska problem, ekonomiska bekymmer och konflikter mellan familjemedlemmar, som kan orsaka intensiv oro och stress i vardagen.

Barn kan i sin tur ha problem med skolan, vänskapsrelationerna eller hobbyer. Om släkten bor långt borta kan familjen känna sig lämnad ensam med sina problem. I sådana situationer är det viktigt att söka stöd och hjälp t.ex. hos familjerådgivningen, mentalvården, socialvården eller organisationer som stöder barnfamiljer (t.ex. Mannerheims barnskyddsförbund, Rädda Barnen rf, Befolkningsförbundet).

Om det är knappt om resurser är det bra att fundera på vad ni ska fokusera på för tillfället och vilka förändringar ni orkar genomföra just nu. Även små mål och förändringar räcker, och ibland kan det vara bättre att skjuta upp förändringarna till en bättre tidpunkt.

Det finns stöd och hjälp att få bland annat via många organisationer. Det är också bra att ta upp behovet av stöd på rådgivningsbesöken.

Uppdaterad 10.2.2023