Gå till sidans innehåll

Diagnostisering av epilepsi hos barn och unga

Vid epilepsiundersökningar får läkaren viktig information när en förälder beskriver det anfall som barnet har haft. Alla patienter genomgår en EEG-undersökning och ofta även en magnetröntgen av huvudet.

Anfallstypen visar om det är fråga om epilepsi och om det är det, vilken typ av epilepsi det rör sig om. Exempelvis en videosnutt som föräldrarna spelat in av anfallen är ofta till stor nytta för att utreda typen av anfall.

Alla barn som misstänks ha epilepsi genomgår en EEG-undersökning (elektroencefalografi) och i de flesta fall också en magnetundersökning av hjärnan. Båda kan ge helt normala resultat, fastän barnet har epilepsi. Å andra sidan innebär inte heller alltid avvikande EEG- eller magnetundersökningsfynd att barnet har epilepsi.

Vissa laboratorieprover kan också tas för att fastställa den bakomliggande orsaken till epilepsi. Ibland krävs en längre EEG-undersökning i kombination med videoinspelning för att fastställa anfallens natur. Detta kallas en video-EEG-undersökning.

Utgående från undersökningsresultaten, föräldrarnas eventuella videoinspelning av anfallet och symtomen kan läkaren ställa en epilepsidiagnos och påbörja nödvändig medicinering.

Uppdaterad 3.11.2022