Gå till sidans innehåll

Högt hemoglobinvärde

När hemoglobinet, eller B-Hb, ligger över referensgränsen kallas det för högt hemoglobin. Ibland är tillståndet också förknippat med ett överdrivet antal röda blodkroppar, dvs. erytrocytos.

Orsaker till högt hemoglobin och erytrocytos kan vara

  • lungsjukdomar

  • medfödda hjärtfel

  • blodets försvagade förmåga att transportera syre

  • bergsluft

  • rökning

  • njurtumörer, -cystor och -transplantat

  • onormalt kraftigt syrebindande hemoglobin

  • andra sällsynta och oftast ärftliga störningar i produktionen av röda blodkroppar, t.ex. Hb Helsinki och Hb Linköping. De orsakar onormalt kraftigt syrebindande hemoglobin och erytrocytos och är förvånansvärt vanliga i Finland.

Ett förhöjt hemoglobinvärde är ett ändamålsenligt svar från kroppen, eftersom det förbättrar syretransporten i blodet upp till en viss gräns. Högt hemoglobin ger i sig självt vanligtvis inga symtom, åtminstone inte i barndomen.

Behovet av behandling beror på om det höga hemoglobinvärdet beror på en bakomliggande sjukdom eller är en individuell egenskap. Hos vuxna kan blodgivning vara ett bra sätt att jämna ut ett högt hemoglobinvärde om det inte finns någon bakomliggande sjukdom.

Uppdaterad 10.8.2022