Gå till sidans innehåll

Sjukdomar som orsakar övervikt hos barn

Sjukdomar som orsakar viktökning är mycket sällsynta hos barn.

Det är vanligt med accelererad längdtillväxt i samband med viktökning, men långsammare tillväxt i samband med viktökning kan vara ett tecken på en eventuell sjukdom. Andra symtom eller fynd som tyder på sjukdom är kraftig viktökning i tidig barndom, försenad neurologisk utveckling eller andra kännetecken som tyder på ett syndrom.

Den vanligaste sjukdomen som orsakar viktuppgång är hypotyreos, som kan upptäckas om längdtillväxten samtidigt är långsammare.

Överskott av kortisolhormon (Cushings syndrom) leder också till kraftig viktuppgång och långsammare längdtillväxt, men den är en mycket sällsynt sjukdom hos barn.

Viktökning kan vara ett av symtomen på sällsynta syndrom som Prader-Wills eller Bardet-Biedels syndrom. Dessa syndrom är förknippade med en kraftig viktuppgång i tidig barndom, men de är också förknippade med andra uppenbara symtom.

Svår övervikt i tidig barndom utan andra symtom kan vara ett tecken på en sällsynt form av ärftlig fetma som orsakas av en genetisk defekt. I det här fallet har den ena föräldern haft ett liknande tillväxtsätt i barndomen eller också är barnen i familjen mycket olika när det gäller deras tillväxt. De allra flesta fall av fetma som orsakas av en gen är dock förknippade med andra fynd och symtom som lätt kan upptäckas genom rutinmässiga läkarundersökningar. Därför är genetiska undersökningar enbart på grund av svår fetma vanligtvis inte meningsfulla.

Uppdaterad 10.2.2023