Gå till sidans innehåll

Triggerfinger

Hos barn förekommer triggerfinger vanligtvis i tummen, men kan också förekomma i andra fingrar. Triggerfinger i tummen på barn orsakas av en förtjockning av böjningssenan, vilket hindrar böjningssenan från att glida fritt i sin senskida.

Triggerfinger i båda tummarna, vilket gör att den översta leden inte kan sträckas ut.

Symtom och fynd

I lindriga fall förekommer ett synligt och kännbart smärtfritt klickande när fingret sträcks ut och böjs, men rörelseomfånget är fullständigt. I längre framskridna fall är fingrets rörelseomfång reducerat och man kan känna en förtjockning av böjningssenan vid fingrets bas.

Diagnos

Diagnosen ställs genom att man konstaterar en knäppning i fingret vid utsträckning och böjning eller ett underskott i fingrets extension. Ibland kan man vid fingrets bas känna en smärtfri knöl vid böjningssenan.

Behandling och egenvård

Triggerfinger hos barn läker ofta av sig självt inom några år. Om fingret inte förbättras vid uppföljning vid tre års ålder, görs en kirurgisk delning av senskidan under narkos med målet att böjningssenan ska glida fritt. Operationen kan utföras som dagkirurgi och man kan använda handen direkt efter operationen.

Uppdaterad 1.2.2023