Gå till sidans innehåll

Fästingburen hjärnhinneinflammation

Fästingburen hjärninflammation (TBE, tick borne encephalitis) orsakas av virus. Viruset sprids genom fästingbett. Sjukdomen kan smitta genom fästingens saliv som innehåller viruset på bara några minuter.

Det har också förekommit smitta från opastöriserad getmjölk. De flesta som smittas får inga eller lindriga symtom. Det finns vaccin mot TBE som ingår i vaccinationsprogrammet i områden med stor förekomst av sjukdomen i Finland.

Symtomen kommer oftast i två faser:

Tiden från fästingbettet till att symtomen dyker upp kan variera mellan 4 och 28 dagar. Vanligen får patienten feber och diffust illamående ungefär en vecka efter bettet. Den här fasen pågår i 4–7 dagar och de flesta infektioner upphör här.

Ungefär en vecka efter en feberfri period får en del som smittats den egentliga hjärninflammationen, med symtom som feber, huvudvärk, stel nacke, ljuskänslighet, illamående och eventuellt också neurologiska symtom som medvetandestörningar, kramper eller förlamningssymtom.

Kontakta hälsovården genast om

  • Barnet har huvudvärk, stel nacke, medvetandestörningar, kramper eller förlamningssymtom.

  • Kontakta hälsovården följande dag eller senare om

  • Om barnet får feber 1–2 veckor efter ett fästingbett.

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen om hen orkar leka och delta i de dagliga aktiviteterna utan att behöva extra tillsyn.

Uppdaterad 15.8.2018