Gå till sidans innehåll

1. Hurdan är typ 1-diabetes hos barn och unga?

Diabetes är en autoimmun sjukdom, dvs. kroppen producerar själv antikroppar mot egna celler.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Vid typ 1-diabetes upphör produktionen av betaceller som producerar insulin i bukspottkörteln. Orsaken till detta är inte exakt känd, men ärftlig benägenhet och yttre miljöfaktorer undersöks.

I Finland insjuknar årligen cirka 500 barn under 15 år, vilket i förhållande till folkmängden är det största i världen. Orsaken till detta är ännu inte känd. Typ 1-diabetes behandlas med insulin antingen som flerinjektionsbehandling eller med insulinpump.

Uppdaterad 19.10.2021