Gå till sidans innehåll

Hur påverkar epilepsi i barndomen vuxenlivet?

Epilepsi har en betydande inverkan på vardagen endast för en del av de vuxna som har epilepsi. Epilepsi innebär vissa begränsningar i valet av yrke, särskilt om epilepsin är svår att behandla.

Vissa epilepsier i barndomen hänger samman med en viss fas av hjärnans utveckling. Vid dessa epilepsier är det sannolikt att medicineringen kan avslutas i något skede före vuxen ålder. Vid vissa epilepsier som bryter ut i barndomen fortsätter benägenheten att få anfall upp i vuxen ålder och medicineringen måste också fortsätta.

De flesta unga vuxna med epilepsi utbildar sig, arbetar och bildar familj precis som alla andra.

Det går att få mopedkort och körkort fast man har epilepsi, om man är anfallsfri. Man får körtillstånd när man har varit anfallsfri i minst ett år.

Personer med epilepsi kan ändå inte få yrkeskörkort (R2). I övrigt påverkar epilepsi oftast inte yrkesvalet. Svår epilepsi och inlärningssvårigheter i samband med den kan inverka på val av yrke och studieplats och på arbetsförmågan. Det lönar sig att diskutera karriärvalet med vårdteamet i god tid.

Att stödja ungdomar i att själv ta initiativ är viktigt för deras självständighet. Unga är ofta så välmotiverade att det hjälper till att ta dem över många hinder i livet. Överbeskyddande och att göra saker för den unga hjälper inte hen att hitta sin egen väg. Genom att diskutera och överväga alternativen tillsammans kan den unga hitta en karriär hen tycker om och den riktning hen vill ta i livet.

Uppdaterad 8.2.2023