Gå till sidans innehåll

Att resa med ett prematurbarn

Om man ska resa utomlands bör man tala med rådgivningen eller mottagningen för utvecklingsuppföljning i god tid.

Det rekommenderas att man överväger att resa utomlands först när barnet har fått vaccinationerna vid tre månaders ålder. Det lönar sig att i god tid diskutera utlandsreseplanerna med hälsovårdaren på rådgivningen, så att man kan planera en optimal tidpunkt för resan och de nödvändiga vaccinationerna kan ges.

Mässling-påssjuka-röda hund- (MPR) och influensavaccin kan ges redan vid sex månaders kalenderålder om man ska resa före tidpunkten för det normala vaccinationsprogrammet.

Flyg och höga höjder

Om barnet har diagnostiserats med en svår kronisk lungsjukdom hos för tidigt födda barn (bronkopulmonell dysplasi, BPD), muskelsvaghet som avsevärt påverkar andningen, högt intrakraniellt tryck, permanent förhöjt blodtryck i lungan eller sicklecellanemi bör man på förhand diskutera flygresor och resmål på hög höjd med den behandlande läkaren.

För ett friskt spädbarn är flygplanet en säker miljö.

Uppdaterad 26.1.2024