Gå till sidans innehåll

Andra orsaker till testikelsmärta hos barn och unga

Det kan finnas även andra orsaker till testikelsmärta, av vilka en del är sällsynta men kräver behandling. Plötslig testikelsmärta är dock alltid ett skäl att uppsöka läkare utan dröjsmål.

Andra orsaker till testikelsmärta som utvecklas snabbt är olika skador på pungen, skavningar, blodutgjutningar och kontusioner. Dessa behandlas vanligen med antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel och vila.

Ett ljumskbråck kan ibland plötsligt börja bukta ut och orsaka smärta i ljumsken och pungen. Akut uppträdande bråck trycks tillbaka i bukhålan och opereras senare dagkirurgiskt efter undersökningar. Ljumskbråcket syns som en utbuktning på ena sidan i ljumskkanalen och ibland ända in i pungsäcken.

Vattenbråck är en vätskeansamling i pungen runt testikeln. Rutten från bukhålan till pungsäcken har blivit öppen och vätska kan rinna ut i pungsäcken. Även vattenbråck i pungen kan ibland uppträda plötsligt. Vattenbråcket opereras först vid 4–5 års ålder om det inte läker av sig självt.

Idiopatiskt skrotumödem är en plötslig förändring i området kring pungen, där svullnad och rodnad ofta sprider sig till båda sidor och dessutom till penisområdet. Huden är klart röd och lindrigt öm. Vanligtvis påträffas denna sällsynta förändring hos pojkar i åldern 5–10 år. Ödemet behandlas med antihistaminer.

Henoch-Schönleins purpura är en vaskulitsjukdom som vanligen påträffas hos barn i åldern 3–7 år. Henoch-Schönleins purpura är förknippad med eksem, ledsymtom, magsmärtor och blod i urinen. Rodnad och svullnad ses också i pungområdet. Patientens uppföljning hör till en barnläkare.

Uppdaterad 16.6.2021