Gå till sidans innehåll

3. Vilka är symtomen på typ 1-diabetes?

Det är bra att identifiera symtom som tyder på diabetes.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Även om den autoimmunprocess som leder till insjuknandet är lång, kan diabetes även uppstå snabbt. Symtom som tyder på diabetes är:

  • ökad urinmängd (hög sockerhalt i blodet binder vätska och kommer ut med urinen)

  • känsla av törst

  • dålig aptit och viktminskning

  • trötthet

  • nedsatt allmäntillstånd.

Uppdaterad 19.10.2021