Gå till sidans innehåll

Prematurbarn: sömn och utevistelse

Man ska skapa tydliga rutiner för kvällen så att babyn lär sig dygnsrytmen och sovtiderna gradvis blir mer regelbundna. När man vistas ute med ett prematurbarn ska man ta hänsyn till babyns vikt och vädret.

Det rekommenderas att alla spädbarn – speciellt för tidigt födda – sover i sin egen säng, som har en tillräckligt stadig madrass. Kudde rekommenderas inte för små spädbarn bland annat på grund av storleken på huvudet och bakhuvudet och den möjliga risken för luftvägsobstruktion. Risken för plötslig spädbarnsdöd minskar avsevärt om babyn läggs att sova på rygg.

Andra riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd är bland annat för tidig födsel och att mamman röker. Det finns också tecken på att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om babyn sover bredvid föräldrarna, speciellt under tre månaders ålder. Att använda napp efter att barnet har lärt sig att suga på bröstet minskar risken för plötslig spädbarnsdöd.

Ibland kan det vara svårt att hitta en regelbunden dygnsrytm. Det är bra att försöka sova i mörker och sköta matning och blöjbyte på natten så lugnt som möjligt för att göra det så lätt som möjligt för babyn att somna om. Sömnbehovet hos spädbarn är individuellt och längden på den sammanhängande sömnen varierar.

Ibland kan en baby som redan har börjat sova hela eller nästan hela natten börja vakna på natten igen. En gråtande baby ska givetvis tröstas, men det lönar sig inte att reagera på alla rörelser eller ljud. Man bör inte börja erbjuda mjölk eller annan mat igen om babyn redan har slutat äta på natten. Regelbunden dagssömn stör vanligtvis inte nattsömnen, och att hoppa över dagssömnen kan i stället leda till övertrötthet, vilket gör det svårare att somna på kvällen.

  • Trygga en regelbunden dygnsrytm.

  • Skapa en tydlig, lugnande kvällsrutin som upprepas kväll efter kväll.

  • Ge barnet möjlighet att lära sig somna ensam så snart hen visar mognad för det.

  • Ge babyn tillräckligt med aktiv, social växelverkan och stimuli på dagen.

  • Lär dig känna igen babyns tecken på trötthet och reagera på dem i tid.

  • Ändra tiderna för dagssömn och sömnrytmen i små steg.

  • Undvik att reagera för lätt och kraftigt på barnets små protester vid läggdags.

  • Undvik automatisk nattmatning.

  • Ge babyn tillräckligt med mat på kvällen inför natten.

  • Se till att familjens vuxna mår bra och orkar – be om hjälp i tid.

När man kommit hem kan man gå ut korta perioder med ett barn som väger lite. När babyn väger cirka 2,5–3 kg kan man börja vara ute längre perioder. Att lägga babyn att sova utomhus rekommenderas först efter den beräknade tiden när vikten är över 3 kg och babyn inte har någon akut andningssvårighet. Man ska beakta årstiden, temperaturen och vädret när man bedömer hur länge man ska vara ute.

Uppdaterad 5.1.2023