Gå till sidans innehåll

Benmärgsundersökningar i diagnostiseringen och behandlingen av leukemi hos barn och unga

För en slutlig leukemidiagnos behövs ett benmärgsprov.

Leukemi konstateras från benmärgsprovet som hos barn och unga tas från tarmbenskammen i bäckenet. Hos vuxna och ibland även unga tas benmärgsprovet från bröstbenet.

Benmärgen aspireras med en grov nål från benet och i initialskedet tas också en tunn cylinderformad provbit från benmärgen för patologens undersökningar, dock inte från bröstbenet.

Hos barnpatienter tas benmärgsprovet under narkos. Efter provtagningen läggs sårtejp och ett sårskyddsförband på ingreppsstället. Ingreppsområdet får inte vätas och förbanden ska ligga på plats i tre dygn.

Benmärgsprovet kan i regel undersökas redan samma dag. Även flödescytometriundersökningen av benmärgscellerna blir i brådskande fall klar redan under provtagningsdagen. Utgående från dessa två undersökningar kan diagnosen och typen av leukemi fastställas och behandlingen kan ofta inledas redan följande dag.

Av benmärgsprovet görs ännu molekylbiologiska tilläggsundersökningar som blir klara inom ca en eller flera veckor. Utgående från dessa kan man noggrannare fastställa leukemiprognosen och en del av fynden kan direkt påverka behandlingen.

Från cancercellerna i benmärgsprovet som tagits vid diagnosskedet söker man också efter genetiska determinanter med hjälp av vilka leukemins s.k. residualsjukdom (antalet leukemiceller som finns kvar i benmärgen) kan följas upp mycket noggrant i benmärgsprov under behandlingen.

Provbiten (biopsin) tas från benmärgen genom att borra från tarmbenskammen ("crista") i bäckenet med en grov ihålig nål.

Benmärgsprovet tas med en grov nål från tarmbenskammen

Nålen skär en cylinder från benet som innehåller ben och benmärg.

Med hjälp av nålen skär man en cylinderformad provbit.

Den cylinderformade benmärgsprovbiten rullas mellan två täckglas så att ett så kallat beröringspreparat av provet fastnar på glaset. Med täckglaset torkas provet och färgas med mikroskop för undersökningar. Provbiten levereras till patologens laboratorium.

Provbiten rullas mellan täckglas så att provet fastnar på glaset.

Aspirationsprovet tas i en spruta med en grov nål från benmärgen. Hos barn tas provet vanligtvis från tarmbenskammen ("crista") i bäckenet på ryggsidan.

Aspirationsprovet tas från benmärgen med nål, hos barn från tarmbenskammen i bäckenet.

Benmärgsprovet sprutas först på ett glas därifrån benmärgskornen samlas med pipett till täckglaset. Med på täckglaset torkas provet och färgas med mikroskop för undersökningar. Benmärgsprovet fördelas också in i provrör för andra specialundersökningar.

Benmärgsprovet sprutas på glaset för vidare åtgärder.

Uppdaterad 26.10.2022