Gå till sidans innehåll

6.1 Vilka är symptomena på hög glukosnivå?

En hög glukosnivå kan bero på många orsaker. Varje barn reagerar individuellt på höga glukosvärden.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Om barnet beter sig avvikande eller uppvisar symtom på hög eller låg glukosnivå ska glukosnivån alltid kontrolleras. En hög glukosnivå korrigeras enligt föräldrarnas skriftliga anvisningar, i regel i samband med måltid. Tidvis kan det finnas behov av korrigeringar även vid andra tidpunkter. Vid pumpbehandling görs korrigeringen med hjälp av en dosguide.

Symtom på hög glukosnivå kan vara

 • trötthet

 • känsla av törst

 • muntorrhet

 • ökat urineringsbehov

 • nedsatt medvetandegrad, försämrad reaktionsförmåga

 • illamående.

Orsaker till hög glukosnivå kan vara

 • För liten måltidsinsulindos i samband med föregående måltid (fel uppskattad kolhydratmängd)

 • Måltidsinsulinet glömdes bort i samband med föregående måltid

 • Infektioner, sjukdom (glukosnivån stiger när kroppen försvarar sig mot sjukdomsalstraren)

 • Spänning, stress höjer glukosnivån

 • Eventuellt kanylproblem med insulinpumpen.

Uppdaterad 19.10.2021