Gå till sidans innehåll

Bronkiolit – inflammation i de små luftvägarna

Bronkiolit är inflammation i de små luftvägarna hos under ett år gamla barn. Den vanligaste orsaken är RS-virus som förekommer i epidemier om vintern.

Inflammation i luftvägarna, bronkiolit, smittar lätt men kan förebyggas med god handhygien. Barnet tillfrisknar vanligen på två veckor.

RSV står för respiratoriskt syncytialvirus. Hos äldre barn orsakar det en vanlig förkylning som går över av sig själv på ett par veckor. Hos barn under ett år och särskilt hos barn under sex månader kan RSV orsaka bronkiolit, en inflammation i luftvägarna. RSV orsakar också lunginflammation. Kontakta alltid en läkare om ditt barn har andningssvårigheter. Det finns inget antiviralt läkemedel som är effektivt mot RSV. Behandlingen beror på symtomen.

RSV sprids som droppsmitta exempelvis genom nysningar och indirekt via händerna. Så gott som alla barn får en RSV-sjukdom under sina första levnadsår. Sjuka barn ska undvika kontakt med under ett halvt år gamla bebisar, eftersom RSV kan orsaka en allvarlig sjukdom hos dem. Inom familjen är det dock svårt att hindra infektionen från att sprida sig.

Sjukdomens inkubationstid är cirka 4–6 dagar.

Man kan få RSV-smitta flera gånger. Den första smittan orsakar kraftigare symtom och därefter är symtomen lindrigare.

RSV-sjukdom kan leda till följdsjukdomar, t.ex. mellanörsinflammation.

En plötslig inflammation i mellanörat är en typisk sjukdom hos små barn. Den kommer ofta som en följdsjukdom till förkylning. Det finns en kanal, örontrumpeten, mellan näsan och mellanörat som reglerar trycket i mellanörat. Hos små barn är örontrumpeten kortare och trängre än hos större barn, vilket gör att bakterier som orsakar inflammation i mellanörat lättare kommer ut i öronen.

Öroninflammation orsakas ofta gemensamt av virus och bakterie och kan kräva antibiotikabehandling. Om du misstänker att ditt barn har öroninflammation, är det bäst att uppsöka läkare som kan undersöka öronen med en öronlampa.

Barnen får ofta ont i öronen på natten, men ni behöver inte ge er av till läkare genast, utan besöket kan vänta till morgonen. En liten försening av behandlingsstarten utgör ingen risk för örat. Du kan ge smärtstillande läkemedel eller bedövande örondroppar åt barnet.

 • Hosta

 • Slem

 • Snabb, ytlig andning (se videon)

 • Trötthet

 • Barnet orkar inte äta

 • Om barnet är svårt sjukt kan huden vara gråaktig

 • Andningsuppehåll

 • En täppt näsa kan lindras med örondroppar eller nässug som kan köpas på apoteket.

 • Höj huvudändan på barnets säng för att underlätta andningen.

 • Du kan ge barnet smärtstillande läkemedel.

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnet har andningssvårigheter.

 • Barnet har snabb, ytlig andning (se videon).

 • Om babyn har svårt att äta.

 • En liten baby (under 3 månader) har hög feber.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Hög feber håller i sig över 3 dagar.

 • Du misstänker att barnet har öroninflammation.

Uppdaterad 15.8.2018