Gå till sidans innehåll

Diabetesforskning som gäller barn och unga

Diabetes undersöks mycket både nationellt och internationellt.

I Finland forskas det aktivt i diabetes. För forskningen används bland annat uppgifter från diabetesregistret om diabetessjukdomsfasen samt uppgifter om den nyinsjuknades biologiska nära släktingar och deras autoimmuna sjukdomar. HUS har också inlett en klinisk diabetesundersökning där man fokuserar på att undersöka diabetes hos barn.

Finlands barndiabetesregister upprättades år 2002. Alla barn och unga med diabetes typ 1 och typ 2 eller andra diabetestyper samt deras föräldrar och syskon ombeds vara med i diabetesregistret.

I diabetesregistret samlas uppgifter om när personen insjuknade i diabetes och uppgifter om den nyligen insjuknade personens nära biologiska släktingar och deras autoimmuna sjukdomar. Den nyligen insjuknade personen, föräldrarna och syskonen ombeds lämna blodprov. Om familjerna så önskar kan de få svar om autoantikroppar med koppling till diabetes och den ärftliga benägenheten att insjukna i diabetes.

De uppgifter och prover som samlats i diabetesregistret används utan personuppgifter för att forska om diabetes och uppkomsten av associerade sjukdomar. Diabetesregistret har ingen fortsatt uppföljning.

Ytterligare information kan begäras via e-post till adressen pedia-diabetesrekisteri[at]helsinki.fi.

INNODIA-projektet är ett EU-baserat nätverk som har som mål att förstå hur diabetes typ 1 uppstår med hjälp av nya biomarkörer och modellering av sjukdomen. Målet är att hitta metoder att förebygga sjukdomen.

Undersökningen ger en forskargrupp vid Helsingfors universitet möjlighet att delta i ett omfattande europeiskt samarbete. Med hjälp av INNODIA kan man undersöka gentyper som medför risk för diabetes och hur externa faktorer påverkar betacellerna som producerar insulin i bukspottkörteln. Målet är att hitta metoder för att förutspå utvecklingen av diabetes typ 1 och förhindra att sjukdomen bryter ut.

I de prover som tagits i undersökningen undersöker man C-peptid, betacellernas aktivitet och autoantikroppar med koppling till diabetes typ 1 närmare. Dessutom undersöker man mikrobiom i avföring och nya markörer i urin.

I undersökningarna kan patienter i åldrarna 1–44 som har insjuknat i diabetes delta inom sex veckor efter att de har fått diagnosen samt friska personer i åldrarna 1–44 år vars mamma, pappa, syskon eller barn har insjuknat i diabetes typ 1 före 45 års ålder. Diabetikerna kommer på fem besök under två år. Familjemedlemmarna följs upp i fyra år.

Till forskningen rekryteras patienter i huvudstadsregionen på Nya barnsjukhuset och barnavdelningen och mottagningarna på Jorvs sjukhus samt på barn- och ungdomskliniken på Uleåborgs universitetssjukhus.

Ytterligare information kan begäras genom att skicka e-post till adressen pedia-innodia[at]helsinki.fi (rekrytering i huvudstadsregionen) eller innodia-tutkimus[at]pshp.fi (rekrytering i Uleåborg).

Uppdaterad 16.2.2023