Gå till sidans innehåll

Epifyseolys i höften

Epifyseolys i höften orsakar en gradvis förvärrad höftsmärta eller en ibland plötsligt uppkommen höftsmärta hos unga människor.

Epifyseolys i höften har korrigerats med en skruv.

Epifyseolys i höften, dvs. en glidning av lårbenshuvudet, är ett tillstånd där lårbenshuvudet glider ur led och orsakar smärta i höften. Sjukdomen förekommer vanligen hos ungdomar i åldern 10–16 år. Sjukdomen är vanligare hos pojkar än hos flickor. Orsaken till sjukdomen är okänd, men övervikt har visat sig öka risken för att utveckla sjukdomen.

Symtom och fynd

Epifyseolys i höften orsakar smärta i höften, hälta och begränsad rörlighet i höften. Du kan också känna smärta i ljumsken, låret och knät.

Diagnos

Sjukdomen bekräftas genom röntgen. Vid behov görs även andra undersökningar (magnetundersökning, ultraljudsundersökning). Undersökningen visar en rörelsebegränsning av den inre rotationen av höften. Nästan en av tre patienter har sjukdomen på båda sidorna av kroppen.

Behandling och egenvård

Epifyseolys i höften behandlas genom kirurgi, där glidningen fixeras med en skruv för att förhindra ytterligare förskjutning. Syftet med den kirurgiska behandlingen är att åtgärda förskjutningen av lårbenshuvudet och förebygga höftdysfunktion och slitage. Om lårbenshuvudet glider kraftigt, krävs en operation där man kapar lårbenets övre del.

Uppdaterad 1.2.2023