Gå till sidans innehåll

Prognosen vid epilepsihos barn och unga

Prognosen vid epilepsi hos barn varierar. Hos de flesta barn har epilepsi liten inverkan på det dagliga livet.

De flesta barn med epilepsi förblir anfallsfria med lämplig och regelbunden epilepsimedicinering. Hos ungefär hälften av barnen med epilepsi minskar benägenheten för epileptiska anfall under barndomen, och för dem kan medicineringen avslutas före vuxen ålder. Vid epilepsi som bryter ut i ungdomen är det troligare att medicineringen måste fortsättas som vuxen. Omkring 30 procent har svår epilepsi och fortsätter att få anfall trots läkemedelsbehandlingen.

Barn med epilepsi går på dagis, i skolan och har hobbyer på samma sätt som andra barn. Om barnet har anfall trots medicinering kan extra övervakning behövas. Vissa barn med epilepsi behöver också extra stöd för inlärningen.

Epilepsi är inget hinder för att barnet ska kunna leka och göra saker, gradvis bli mer självständigt och öva upp självständighetsfärdigheter.

Uppdaterad 3.11.2022