Gå till sidans innehåll

Barnets tillväxt

Tillväxten ger insikt i barnets hälsa. Tillväxten följs med redan före födseln och senare på rådgivningen och inom skolhälsovården. Tillväxtkurvor gör det möjligt att jämföra barnets tillväxt med jämnåriga barn av samma kön.