Gå till sidans innehåll

6. Hur påverkas barnet av variationerna i glukosnivån?

Även om diabetes behandlas väl får alla tidvis höga och låga glukosvärden som det inte alltid finns någon tydlig orsak till.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Variationer i glukosnivåerna påverkar sinnesstämningen, till exempel kan avvikande beteende hos barn tyda på en avvikande glukosnivå.

  • Gränsen för låg glukosnivå är 3,9 mmol/l

  • Gränsen för hög glukosnivå är 10 mmol/l

Uppdaterad 19.10.2021