Gå till sidans innehåll

Lungfunktionsundersökningar under behandling av cancer hos barn och unga

Spirometri och oscillometri är andningsrelaterade grundundersökningar där man mäter lungornas funktionsförmåga

Lungfunktionsundersökningar görs för barn och unga i samband med en stamcellstransplantation på grund av risken för transplantat-mot-värdreaktion i lungorna. För andra cancerpatienter görs inte lungfunktionsundersökningar rutinmässigt.

I undersökningen fyller patienterna lungorna med luft och blåser med full kraft i spirometriapparat som mäter bland annat volymen och flera olika flödeshastigheter i den utblåsta luften.

Vid behov görs en bronkodilatationstest där patienten ges läkemedel som öppnar luftrören, varefter spirometriundersökningen upprepas om ca 10 minuter. Därefter jämförs resultaten sinsemellan för att bedöma läkemedelseffekten.

Spirometrin kräver en bra samarbetsförmåga av patienten och lämpar sig därför inte som en undersökning för de minsta barnen. För småbarn kan man göra en oscillometriundersökning.

Uppdaterad 26.10.2022