Gå till sidans innehåll

Behandling av huvudvärk hos barn och unga

Lindrig huvudvärk går vanligtvis över med vila. Vid migränhuvudvärk är det bra att ta en tillräcklig dos läkemedel genast när symtomen uppkommer.

Det är viktigt att alla barn och ungdomar som lider av huvudvärk får rätt information om behandling av huvudvärk och egenvård. Regelbundna och sunda levnadsvanor (regelbundna måltider, tillräckligt med vätska och motion, sömnrytm) förebygger huvudvärk och migrän och är hörnstenarna i behandlingen. Huvudvärksanfallen kan provoceras av starkt ljus och därför är det bra att migränpatienter skyddar ögonen mot starkt ljus.

Det är viktigt att följa upp huvudvärken med hjälp av en huvudvärksdagbok, så att man kan upptäcka vilka faktorer som orsakar huvudvärk hos barnet. Då behöver man inte heller i onödan undvika saker som allmänt anses utlösa huvudvärksanfall.

Smärtstillande läkemedel hjälper sällan mot lindrig spänningshuvudvärk.

Behandling av migränanfall

  • Vila i ett mörkt och tyst rum.

  • Läkemedelsbehandling är ofta nödvändig, och en tillräckligt hög dos bör ges genast när symtomen uppkommer.

Paracetamol

Engångsdos 15 mg/kg, högst 60 mg/kg/dygn, maximal dos 1000 mg 1–3 gånger per dag.

Exempel: Till ett barn som väger 20 kg 300 mg 1–4 gånger per dag eller till ett barn som väger 40 kg 600 mg 1–4 gånger per dag.

Ibuprofen

Engångsdos 10 mg/kg, högst 40 mg/kg/dygn, maximal dos 600 mg 1–3 gånger per dag

Exempel: Till ett barn som väger 20 kg 200 mg 1–3 gånger per dag eller till ett barn som väger 40 kg 400 mg 1–3 gånger per dag.

Ibland kan läkare ordinera andra doser.

Regelbunden användning av antiinflammatoriska läkemedel (som ibuprofen) kan orsaka magsmärtor. Om barnet eller ungdomen har magsmärtor måste man avbryta medicineringen och kontakta en läkare. Dessutom kan långvarig frekvent användning av smärtstillande läkemedel orsaka läkemedelshuvudvärk.

Läkemedel som ges i form av en lösning eller brustablett upptas något snabbare av kroppen än vanliga tabletter. Från suppositorier absorberas läkemedlet vanligtvis långsamt.

Sumatriptan är ett läkemedel som endast är avsett för behandling av migrän. Läkemedlet är effektivt för behandling av huvudvärk hos barn och ungdomar och används för behandling av migrän hos personer som är över 12 år.

Förebyggande medicinering

Om migränen är ofta förekommande (flera gånger i månaden) kan man överväga att inleda en förebyggande medicinering. Vanligtvis används betablockerare som förebyggande medicinering mot huvudvärk, ibland används antidepressiva och antiepileptiska läkemedel i låga doser.

Uppdaterad 2.2.2023