Gå till sidans innehåll

Hobbyer och epilepsi hos barn och unga

Om epilepsimedicineringen fungerar kan barnet eller den unga ha nästan vilka hobbyer som helst.

Ledaren eller tränaren måste ha tillräcklig information om barnets eller den ungas epilepsi och veta hur hen ska hantera eventuella anfallssituationer. Särskilt om barnet eller den unga får anfall trots läkemedelsbehandlingen måste det finnas säkerhetsåtgärder som vidtas i händelse av ett anfall.

På grund av riskerna som epileptiska anfall medför måste man vara särskilt försiktig i fråga om vissa hobbyer. När ett barn med epilepsi simmar måste hen övervakas hela tiden, eftersom anfall kan orsaka farliga situationer när barnet är i vattnet.

Hobbyer som inte är lämpliga om barnet har eller har haft epilepsi är dykning med andningsutrustning och fallskärmshopp.

Om man är osäker på huruvida hobbyn är lämplig är det bra att diskutera saken med den behandlande läkaren.

Uppdaterad 3.11.2022