Gå till sidans innehåll

Prematurbarn: Infektionssymtom och åtgärder vid infektion

Infektion kan ge varierande symtom och därför är det viktigt att i god tid uppmärksamma ett avvikande beteende eller tillstånd hos barnet.

Man skyddar babyn från infektioner genom att tvätta händerna med tvål och vatten när man kommer in och genom att undvika stora folksamlingar. Vaccination av prematurens närmaste krets med influensa- och coronavirusvaccin rekommenderas.

Infektionssymtomen hos spädbarn kan variera stort. Eventuella symtom kan vara:

  • Barnet vaknar inte för att äta, orkar inte äta hela måltiden eller börjar kräkas ovanligt mycket. Barnet är känsligt för beröring, grinigt, ovanligt irriterat, svårt att lugna eller mycket stillsamt.

  • Andningen blir snabb eller barnet blir andfått när det äter.

  • Barnet kan få feber, men kan också vara feberfritt.

Om barnet får avvikande symtom och verkar sjuk ska ni uppsöka barnakuten. Ring nödnumret 112 vid behov.

Om barnets tillstånd har ändrats från tidigare, men allmäntillståndet ändå är bra, kan ni vid behov först ringa sjukhuset som barnet vårdades på.

Uppdaterad 5.1.2023